Arbetsplatsförlagt lärande

I din utbildning ingår APL – arbetsplatsförlagt lärande, vilket innebär att du genom praktiskt arbete på en arbetsplats uppnår en del av dina kursmål. Under grundutbildningen omfattar din APL cirka 8 veckor och när du läser ditt fördjupningspaket är det cirka 4 veckor.

APL ger dig en unik chans att uppleva ditt framtida jobb på nära håll och att skapa kontakter inför framtiden. Consensum erbjuder varje år en handledarutbildning till de personer som handleder dig som är studerande.