Studieform

Som vuxenstuderande är det ibland ett pussel att få ihop studierna med livet. Som elev på Consensum VUX kan du välja mellan olika studieformer. Det finns också möjlighet att påverka ditt studieupplägg på flera olika sätt.

Studietakt

Välj den studietakt som passar dina förutsättningar bäst, antingen hel eller halvfart. Detta planerar du tillsammans med din mentor när ni upprättar din individuella studieplan.

Distansutbildning

Distansstudier innebär att du självständigt genomför dina studier via en lärplattform på webben med ledning av en lärare. Introduktioner och redovisningar sker på skolan, till exempel skriftliga sluttentamina eller diskussionsseminarier.

Närutbildning

Väljer du närutbildning studerar du tre dagar i veckan på skolan. Du får då kontinuerlig tillgång till Consensums engagerade lärare och inspirerande studiemiljö. Tillgång till dator på skolan samt fri fika och frukt varje dag är andra fördelar.

Flexibelutbildning

När du studerar ditt fördjupningspaket har du skaffat dig studievana och rutiner för att lyckas i dina studier – då erbjuder vi dig ett flexibelt upplägg med lektioner en dag i veckan och möjlighet att studera på skolan varje dag med nära tillgång till handledning av din lärare.

Validering och prövning

”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.” Def departementsskrivelsen Ds 2003:23

Om du har tidigare erfarenhet och kunskap men inga betyg har du möjlighet att validera och pröva dina kunskaper och få betyg på dessa. Detta gör det möjligt att påverka utbildningstakten och eventuellt korta ner din studietid.

Du går först igenom en kartläggande intervju där vi tillsammans tar reda på vilka möjligheter du har att validera och pröva. Utifrån kartläggningen planeras vilka kursmål som du kan validera teoretiskt och/eller praktiskt samt om du därefter vill gå vidare med en prövning för ett betyg.

Har du intyg eller andra handlingar som styrker din erfarenhet inom vård och omsorg lämnar du in dessa. Minst 12 månaders erfarenhet från arbete med vård och omsorg krävs för att validering eller prövning ska vara möjlig. Intervjun kan även kompletteras med en skriftlig självskattning.