Kontaktuppgifter

Har du frågor kring Consensums utbildningar  du välkommen att ringa eller skriva till oss.

Consensum Vux
222 70 LUND
Växel: 0774-414150
info@consensum-vux.se

Rektor  
Carin Jogre  
carin.jogre@consensum.se 070-733 64 21
   
Administratör, Telefontid mån – fre 9-10  
Johan Lenander  
johan.lenander@consensum.se  046-14 40 54