Klagomålshantering

Vi lyssnar gärna på dig.

Av 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) framgår att huvudmannen ”ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information ska finnas om hur och på vilket sätt klagomål hanteras.

Om någon av våra elever/studerande inte upplever sig nöjd och önskar framföra klagomål hänvisar vi först och främst att denne ska vända sig till ansvarig pedagog/mentor, andra hand till verksamhetsledare. I de fall den studerande inte känner sig trygg i detta kan denne vända sig till Consensums Vd Niklas Anderberg, e-post; niklas.anderberg@consensum.se.  Alla medarbetare på skolan har ansvar för att omedelbart vidarebefordra mottagna klagomål till behörig person.

Vårt mål är att skapa en god dialog och tillsammans med dig hitta bra lösningar på situationen. Givetvis följer vi upp att du fortsättningsvis är nöjd med hur situationen löst sig. Vi ser gärna att du fyller i blanketten till höger för vår formella klagomålshantering.

Om ärendet handlar om kränkning eller särbehandling använder vi den handlingsplan som är framtagen i vår Likabehandlingsplan som du kan ta del av under fliken viktiga dokument i menyn.

För studerande på Vård och Omsorgsprogrammet inom ramen för Komvux, kan om de inte tycker att situationen löser sig på ett tillfredsställande sätt också kontakta Rektor för vuxenutbildningen sin hemkommun.

Lunds kommun, Rektor Björn Elias

bjorn.elias@lund.se
Telefon: 046-35 74 91 Mobil: 0734-48 51 97