Enstaka kurser och prövning

Du som redan har en grundutbildning, via Consensum eller annan skola, kan fördjupa och bredda dina kunskaper genom Enstaka kurser. Därigenom ökar din kompetens och dina valmöjligheter på arbetsmarknaden. Vi vägleder dig gärna i dina val.

ansokan

 

Kursutbud enstaka kurser

VÅRVÅR01 Vård och omsorgsarbete 200
MEDMED01 Medicin1 150
MEDMED02 Medcin2 100
PSKPSY01 Psykologi 1 50
MÄNETIK0 Etik och människans livsvillkor 100
HÄLHÄL0 Hälsopedagogik 100
VÅRVÅR02 Vård och omsorgsarbete 2 150
SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
PSYPSY01 Psykiatri 1 100
PSYPSY2 Psykiatri 2 200
PSYSAM0 Samhällsbaserad psykiatri 100
SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100
PEASOC0 Socialpedagogik 100
PEASOC0 Vårdpedagogik o handledning 100
HÄLFRI0 Hälsa och friskvård 100
HÄLKOM0 Komplementärmedicin 100
HÄLKOC0 Kost och hälsa 100
HÄLMEN0 Mental träning 100
SJUAKU0 Akutsjukvård 200
SJURÄD0 Räddningsmedicin 100
SJULIN0 Lindrande vård 100
GERÄLD01 Äldres hälsa och livskvalitet 200
GERVÅR01 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
SJUHEM0 Hemsjukvård 100
HÄLERG0 Ergonomi 100
HÄLKOS0 Kost, måltid och munhälsa 100
ENTENR0 Entreprenörskap 100
LEDORG0 Ledarskap och organsation 100
PSKPSY02B Psykologi 2b 100
TENTEK0 Teknik i vård och omsorg 100

 

Prövning av kurs på Consensum VUX

Om du önskar göra prövning i någon kurs vi erbjuder och inte är elev på Consensum Vux – ansöker du om detta. Det finns prövningstillfällen en gång per månad. Webbansökan om prövning gör du på Lunds vuxenutbildnings ansökningssida. Länk hittar du på vår på vår hemsida under ansökan. Efter du beviljats kallar vi dig via mail. När man gör en prövning följer man inte någon undervisning utan läser in kursen på egen hand för att sedan tentera av kursen vid prövningstillfället.

Prövningsdagar våren 2016

o   Fredag 29/1           

o   Fredag 26/2

o   Torsdag 24/3                               

o   fredag  29/4

o   Fredag  27/5

o   Torsdag  23/6