Vård- och omsorgsutbildning

Vill du ha ett givande och ansvarsfullt yrke? Med vård- och omsorgsutbildningen i bagaget kan du till exempel arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård eller inom omsorgen som stödassistent eller personlig assistent. Vår utbildning gör dig attraktiv på en marknad där det råder stor brist på personal. 

De gemensamma kurserna i den grundläggande utbildningen är på 950 poäng med möjlighet att lägga till svenska och samhällskunskap till 1100 poäng sammanlagt. Respektive inriktning har kurser om 400 poäng. För att erhålla formell kompetens för anställning som undersköterska inom vård och omsorg krävs totalt 1350-1500 poäng.

Skräddarsy din utbildning

20 veckors studier på heltid motsvarar ca 400-450 poäng. Självklart kortar du ner din studietid om du kan validera och pröva tidigare kunskaper. Vi erbjuder både klassrumsförlagd- och distansutbildning på såväl heltid som deltid.

Vård- och omsorgscollege

Consensum Vux i Lund är certifierat Vård- och omsorgscollege, vilket innebär att vi samverkar med arbetslivet för en ökad kompetens. Detta ger dig chansen att efter genomgången utbildning om minst 1500 poäng på lägst E-nivå, inklusive ett gymnasiearbete få ett diplom som ökar din attraktion och anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

Fördjupningskurser - Undersköterska med flera inriktningar!

Efter studier på grundläggande nivå bygger du på med ett fördjupningspaket. Vi erbjuder olika fördjupningspaket vilka ger specialisering mot de vanligaste yrkesinriktningarna inom vård och omsorg.
 
  • Psykiatri – Arbeta som skötare inom psykiatri med stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar för att ge dem ökad hälsa och livskvalitet
  • Funktionshinderomsorg – Arbeta som stödassistent och ge stöd till personer med livslånga funktionsnedsättningar för ökad hälsa och livskvalitet
  • Friskvård och hälsa – Arbeta med förebyggande hälsofrågor för stöd till människor att förbättra sin livsstil.
  • Akutsjukvård – Arbeta med akutsjukvård och svårt sjuka människor
  • Äldreomsorg – Arbeta som undersköterska med äldre och sjuka människor. Ett område med mycket stort behov av utbildad arbetskraft.


ansokan

Intag

Vi har fyra kursstarter per år så Du kan söka när som helst under terminen. 
Läs mer 

Kurser och kurspaket

Enligt VUX12 från 1 juli 2012

GRUNDLÄGGANDE KURSPAKET 1100 p

VÅRVÅR01 Vård och omsorgsarbete 1 200
MEDMED01 Medicin 1 150
PSKPSY01 Psykologi 1 50
MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor 100
HÄLHÄL0 Hälsopedagogik 100
VÅRVÅR02 Vård och omsorgsarbete 2 150
SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
PSYPSY0 Psykiatri 1 100
     
Kurser du kan lägga till:
SVESVE01 Svenska 1/Svenska 1 som andra språk 100
SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a:1 50
     
 KGYORI11B Orienteringskurs språk/studieteknik 200

 

FÖRDJUPNINGSPAKET 400 p 

PSYKIATRI  
PSYPSY02 Psykiatri 2 200
PEASOC0 Socialpedagogik 100
PSYSAM01 Samhällsbaserad psykiatri 100
GYARVO Gymnasiearbete 100
FUNKTIONSHINDEROMSORG
SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100
PEASOC0 Socialpedagogik 100
PEAVÅD0 Vårdpedagogik o handledning 100
HÄLFRI0 Friskvård och hälsa 100
GYARVO Gymnasiearbete 100
FRISKVÅRD OCH HÄLSA
HÄLFRI0 Hälsa och friskvård 100
HÄLKOM0 Komplementärmedicin 100
PEAVÅD0 Vårdpedagogik och handledning 100
HÄLMEN0 Mental träning 100
GYARVO Gymnasiearbete 100 
AKUTSJUKVÅRD
SJUAKU0 Akutsjukvård 200
SJURÄD0 Räddningsmedicin 100
MEDMED02 Medicin2 100
GYARVO  Gymnasiearbete 100 
ÄLDREOMSORG
GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet 200
GERVÅR0 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
SJULIN0 Palliativ vård 100
GYARVO Gymnasiearbete 100