Våra hörnstenar

Alla kan lyckas! För oss är det viktigt att du upplever studierna hanterbara, begripliga och framförallt meningsfulla. Detta är en förutsättning för att du ska se sammanhang och kunna samordna studierna med ditt liv. Vi finns vid din sida på olika sätt genom hela utbildningen, läs mer nedan.

Mentorskap

Du som studerar tilldelas en egen mentor. Det är bland annat mentorn som tillsammans med dig ansvarar för en positiv process i din studieplanering. Mentorskapet på Consensum bygger på kontinuitet och en nära, tillitsfull relation.

Individuella studieplaner

Du och din mentor skapar tillsammans en individuell studieplan just för dig. Där framgår det vilka kurser samt vilken studieform och studietakt som du planerar. Här skriver ni också ner om du har några särskilda behov för att nå dina mål. Planen uppdateras och revideras i samband med varje kursstart, samt vid behov.

Inflytande

Det finns flera olika sätt som du kan påverka din utbildning men viktigast är din individuella studieplan. Här styr du studieform, studietakt och upplägg så att det fungerar just för dig. Dessutom erbjuder vi regelbundna påverkansforum på skolan där studerande, ledning, lärare och representanter för uppdragsgivare och arbetsgivare finns med.

Hälsa

Hälsa är ett självklart inslag i all vårdutbildning men vi vill också rikta fokus mot din egen hälsa. Att arbeta inom vård och omsorg är ett fysiskt och psykiskt krävande arbete, därför är det viktigt att du är medveten om din egen livsstil.

På Consensum erbjuder vi ofta någon form av fysisk aktivitet och vi berättar om olika metoder för stresshantering. Du får också möjlighet att lära dig enkla massageövningar, vilket är bra för ditt eget välmående men också för andras.