Nu är hösten här!

Nu är hösten här!

Nu är hösten här! Använd tiden till att bli klokare! Arbetar du med människor har Consensum VUX ett flertal kortare kurser som ökar din kompetens och … kanske till och med din lön!  Vi erbjuder studier på distans för dig som önskar stor flexibilitet och frihet. ANSÖK NU för kursstart i november!

#distansutbildningnäradig #jobbdirekt #barnochfritidsutbildning #vårdochomsorgsutbildning #engageradelärare #frikurslitteratur #ljusframtid #consensum #ettvalförlivet