Vi bidrar till fler händer och fötter i vården

Vi bidrar till fler händer och fötter i vården

I samarbete med Solna stad har vi snabbutbildat nya medarbetare som nu står redo att avlasta i vården. Under tre intensiva dagar har teori och praktik varvats och eleverna har bland annat fått lära sig om infektionssjukdomar och smittspridning, hygienkunskap, bemötande, patientsekretess och omvårdnadsmetoder. Tillsammans gör vi det möjligt!