Consensum VUX planerar inte några fler kursstarter from maj månad 2021.

Consensum VUX planerar inte några fler kursstarter from maj månad 2021.

Consensum har tyvärr blivit tvungen att säga upp sina avtal gällande vuxenutbildning med samtliga kommuner, eftersom vi med nuvarande volymer inte kan bibehålla den kvalitet vi önskar.

Vi beklagar detta men ser med stor glädje tillbaka på alla de år vi bedrivit vuxenutbildning. Stort tack till alla våra fantastiska medarbetare och samverkansparter samt till alla trevliga elever vi har haft förmånen att lära känna.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till vår rektor Kristina Löhr Johannesson kristina.johannesson@consensum.se

Varma hälsningar

Consensums Styrelse och Vuxenutbildning