APL-praktik

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I din utbildning ingår APL – arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att du genom praktiskt arbete på en arbetsplats uppnår en del av dina kursmål. Under grundutbildningen omfattar din APL cirka 8 veckor och när du läser ditt fördjupningspaket är det cirka 4 veckor.

APL ger dig en unik chans att uppleva ditt framtida jobb på nära håll och att skapa kontakter inför framtiden. Consensum erbjuder varje år en handledarutbildning till de personer som handleder dig som är studerande.

Under APL ska den studerande uppnå delar av ämnens syfte/mål, centralt innehåll och kunskapskrav som anges i de aktuella kurserna. Consensum har sedan tidigare god kännedom och lång erfarenhet av de arbetsplatser där vi får APL platser för våra studerande. Skulle någon arbetsplats vara okänd för oss gör vi ett personligt besök för möte med chefen och ett samtal om ömsesidiga förväntningar och vilka krav arbetsplatsen måste uppfylla vad det gäller en god arbetsmiljö samt att en lämplig handledare måste utses.

Handledaren ska förutom att vara skicklig i sitt yrke också känna till skolans krav på elevens utbildning och ge eleven stöd i lärandet. Enligt Consensums policy besöker läraren arbetsplatsen minst en gång per APL period och håller kontinuerlig kontakt med sin studerande, vilket kan ske via lärplattformen eller mail. För de studerande som kan behöva mycket stöd och kontakt under APL görs en individuell planering vilken kan innebära ett flertal besök. En handledare som har stor rutin ses då ut i samråd med arbetsplatsen.

Vid lärarbesöket genomförs ett trepartssamtal där den studerande ska göra en självskattning av sin utveckling. Detta diskuteras och jämförs med handledarens bedömning på samma områden.

Youtube

Så tycker våra elever

"Jag tycker att vi har den bästa skolan I hela Sverige. Lärarna är väldigt duktiga, de förklarar tills du förstår, vi får låna böcker och vi får frukost varje morgon med frukt. Jag är jättenöjd."
Isatou, Consensum VUX
"Jag har alltid drömt om att jobba på sjukhuset. Gissa om jag blev glad när jag blev erbjuden arbete där jag gjorde min praktik."
Camilla, Consensum VUX
"Jag trodde inte att jag skulle kunna studera efter alla dessa år, men det flexibla sätt som Consensum lägger upp studierna på passade mig perfekt. Plötsligt kändes det som att jag faktiskt kunde …"
Lisbeth, Consensum VUX
Företag & Kommuner

Uppdragsutbildning

Ge din personal utbildning! Vi utbildar din personal inom Vård och omsorg både inom den privata eller kommunala sektorn. Du bestämmer själv hur ni vill lägga upp utbildningen. Våra utbildningar vänder sig till personal som redan arbetar inom vård och omsorg men utan formell utbildning. Deltagarna får betyg inom ramen för Consensums betygsrätt.

Läs mer