Barn- och Fritidsutbildning

Barn- och Fritidsutbildning

Consensum VUX Barn- och fritidsutbildning är en vuxenutbildning som på ett proffsigt sätt förbereder dig för ett arbete med barn och ungdomar inom skola och fritid. Utbildningen motsvarar gymnasieskolans program och har ett upplägg som passar både dig som redan har en viss kompetens och dig som aldrig jobbat med barn och ungdomar tidigare.

Vilka jobb kan jag söka?

Det råder stor efterfrågan på välutbildad personal inom barn- och fritidsyrken, därför har du goda möjligheter till ett bra jobb. Efter Consensum VUX Barn- och fritidsutbildning kan du jobba som elevassistent, barnskötare eller personlig assistent.

Utbildningens omfattning

De gemensamma kurserna i det grundläggande baspaketet är på 900- 1050 poäng inklusive svenska och samhällskunskap* Önskar du inte läsa svenska och samhällskunskap tas de bort från din studieplan i samband med utbildningsstart. Efter det grundläggande baspaketet läser du ett påbyggnadspaket med kurser om 400 poäng. Du kan välja mellan två olika påbyggnadspaket. I utbildningen ingår även APL – arbetsplatsförlagt lärande.

Påbyggnadspaket:
• Barnskötare 400p
• Elevassistent 400p

I utbildningen ingår praktik – APL

I din utbildning ingår APL – arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att du genom praktiskt arbete på en arbetsplats uppnår en del av dina kursmål. I det grundläggande baspaketet omfattar din APL cirka 8 veckor och när du läser ditt påbyggnadspaket är det cirka 4 veckor.  Läs mer

Studieform och studietakt

Du läser på distans och kan välja att studera på heltid eller deltid. Studier på heltid motsvarar 20–25 poäng per vecka, 20 veckors studier motsvarar alltså ca 400–450 poäng. Om du har tidigare betyg eller erfarenhet så kan du validera dina kunskaper och få studietiden nerkortad.

Kostnader och studiemedel

Consensum VUX Barn- och fritidsutbildning är kostnadsfri. Kurslitteratur lånas ut till dig som läser våra utbildningspaket. Utbildningen är studiemedelsberättigad.
Läs mer om hur du söker studiemedel här.

Grundläggande kurspaket 900p

Barn- och fritidsutbildning

 • Hälsopedagogik, 100p
 • Människors miljöer, 100p
 • Lärande och utveckling, 100p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100p
 • Pedagogisk ledarskap, 100p
 • Kommunikation, 100p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100p
 • Samhällskunskap1, 50p*
 • Svenska 1/ Svenska 1 som andra språk, 100p*

*Svenska och Samhällskunskap ingår i utbildningen i följande kommuner: Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem och Södertälje.

Påbyggnadsspaket 400p

Barnskötare

 • Barns lärande och växande, 100p
 • Skapande verksamhet, 100p
 • Pedagogiskt arbete, 200p

Elevassistent

 • Barns lärande och växande, 100p
 • Specialpedgogik 2, 100p
 • Pedagogiskt arbete, 200p

Har du frågor?

Kontakta oss här!


Våra utbildningar

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen på Consensum VUX ger dig en inspirerande studietid och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Efter utbildningen kan Du till exempel arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård, inom omsorgen, som stödassistent eller personlig assistent.

Läs mer
Barn- och Fritidsutbildning

Barn- och Fritidsutbildning

Barn- och fritidsutbildningen på Consensum VUX förbereder dig för ett spännande arbete som exempelvis elevassistent, barnskötare eller personlig assistent. Det råder stor efterfrågan på välutbildad personal inom barn- och fritidsyrken, därför har du goda möjligheter till ett bra jobb.

Läs mer
Enstaka kurser

Enstaka kurser

För dig som redan har en utbildning inom vård och omsorg eller barn och fritid finns det många möjligheter till vidareutbildning hos oss. Våra Enstaka kurser ökar din kompetens inom de områden du väljer och du blir ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Fråga oss gärna om du är osäker på vad du ska välja.

Läs mer
Distansutbildning nära dig

Distansutbildning nära Dig

 • Kursstart och slutprov kan förläggs nära din hemort så du slipper resa.
 • Du får låna kurslitteratur under din utbildning
 • Vår lärplattform ”LäraNära” är lätt att använda.
 • Våra engagerade lärare finns där för dig när du behöver stöd och handledning.
Läs mer
Skräddarsydda uppdragsutbildningar

Skräddarsydda uppdragsutbildningar

Ge din personal utbildning! Vi utbildar din personal inom Vård och omsorg både inom den privata eller kommunala sektorn. Du bestämmer själv hur ni vill lägga upp utbildningen. Våra utbildningar vänder sig till personal som redan arbetar inom vård och omsorg men utan formell utbildning. Deltagarna får betyg inom ramen för Consensums betygsrätt.

Läs mer