Företag/kommuner

Uppdragsutbildning till företag och kommuner

Uppdragsutbildningar på Consensum

Vår uppdragsutbildning vänder sig till personal som redan nu arbetar inom vård och omsorg, men utan formell utbildning. Deltagarna får betyg inom ramen för Consensums betygsrätt.

Före studierna

Elevernas förkunskaper och svenskkunskaper kartläggs så att undervisningen kan anpassas efter elevernas behov.

Upplägg

Vi erbjuder två möjliga upplägg. Det ena går ut på att eleverna har undervisning en gång i veckan i Consensums lokaler eller i lokaler på arbetsplatsen. Undervisningen sker av utbildad vårdlärare, och olika arbetssätt används under lektionerna.

Det andra upplägget går ut på att eleverna vid ett tillfälle validerar sin kurs genom prövning. Sluteximination för båda uppläggen sker genom ett skriftligt prov. Studietakten är 100 p på 4-5 veckor.

Vi är alltid lyhörda för uppdragsgivarens önskemål och behov samt flexibla vad gäller val av kurser från vård- och omsorgsprogrammet, utbildningsplats och tidpunkt.

Kurslitteratur

Kurslitteratur rekommenderas av Consensum.

Antal deltagare

Bestäms utifrån företagets behov.

Betyg efter varje kurs

Efter varje avslutad kurs sätts betyg, och deltagare samt företag meddelas.

Kvalitetsutbildning

Vår erfarenhet och höga kompetens inom området Vård och omsorg borgar för en mycket hög utbildningskvalitet. Ett viktigt mål för oss är att skapa genomtänkta pedagogiska upplägg som skapar goda processer i din verksamhet.

Efter avslutad utbildning

Eleven erhåller alltid ett diplom som visar fullföljda kurser inom vård- och omsorgsutbildningen. Elever som läser totalt 1350p hos Consensum får dessutom en brosch. Efter avslutad utbildning skickas utdrag ur betygskatalogen till varje elevs hemkommun.

Paket/kurser

Baspaket 950 poäng

 • VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p
 • MEDMED01 Medicin 1, 150 p
 • PSKPSY01 Psykologi 1, 50 p
 • MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor, 100 p
 • HALHAL0 Hälsopedagogik, 100 p
 • VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p
 • SPCSPE01 Specialpedagogik 1, 100 p
 • PSYPSY01 Psykiatri 1, 100 p

Fördjupningspaket 400 poäng/paket

 • Funktionshinder
 • Förebyggande hälsovård
 • Hälso- och sjukvård
 • Psykiatri
 • Äldreomsorg

Har du frågor kring våra utbildningar är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

Lena Asplund, rektor
lena.asplund@consensum.se

Erna Celik, ansvarig för uppdragsutbildningar
erna.celik@consensum.se

Consensum AB, Aniaraplatsen 2, 191 47 Sollentuna

Youtube

Så tycker våra elever

"Jag tycker att vi har den bästa skolan I hela Sverige. Lärarna är väldigt duktiga, de förklarar tills du förstår, vi får låna böcker och vi får frukost varje morgon med frukt. Jag är jättenöjd."
Isatou, Consensum VUX
"Jag har alltid drömt om att jobba på sjukhuset. Gissa om jag blev glad när jag blev erbjuden arbete där jag gjorde min praktik."
Camilla, Consensum VUX
"Jag trodde inte att jag skulle kunna studera efter alla dessa år, men det flexibla sätt som Consensum lägger upp studierna på passade mig perfekt. Plötsligt kändes det som att jag faktiskt kunde …"
Lisbeth, Consensum VUX
Företag & Kommuner

Uppdragsutbildning

Ge din personal utbildning! Vi utbildar din personal inom Vård och omsorg både inom den privata eller kommunala sektorn. Du bestämmer själv hur ni vill lägga upp utbildningen. Våra utbildningar vänder sig till personal som redan arbetar inom vård och omsorg men utan formell utbildning. Deltagarna får betyg inom ramen för Consensums betygsrätt.

Läs mer