Klagomålshantering

Klagomålshantering

Om någon av våra elever/studerande inte upplever sig nöjd och önskar framföra klagomål hänvisar vi först och främst till ansvarig lärare, i andra hand till rektor Kristina Löhr Johannesson på 0707-408735.

I de fall den studerande inte känner sig trygg i detta kan denne vända sig till Consensums VD Jonas Strömgård med sitt ärende. Alla medarbetare har ansvar för att omedelbart vidarebefordra mottagna klagomål till ansvarig person.

Vårt mål är att skapa en god dialog och tillsammans med dig hitta bra lösningar på situationen. Vi vill lyssna för att förstå och kunna förändra. Vi följer upp att du fortsättningsvis är nöjd med hur situationen löst sig.

Om ärendet handlar om kränkning eller särbehandling använder vi den handlingsplan som är framtagen i vår Likabehandlingsplan som finns under fliken viktiga dokument.

Dina synpunkter och klagomål dokumenteras och systematiseras för att sen ingå i ett mera övergripande förbättringsarbete. Det är med största respekt och hänsyn till personlig integritet som vi handlägger denna typ av ärenden.

 


Studerande inom ramen för Komvux kan om de inte tycker att situationen löser sig på ett tillfredsställande sätt också kontakta rektor för vuxenutbildningen sin hemkommun. Se kontaktuppgifter nedan till rektorerna.

Sollentuna
Anita Simak
Rektor
08-579 223 21

Upplands Väsby
John Gustafsson
Rektor
john.gustafsson@upplandsvasby.se

Solna
Nathalia Gura Strinnholm
Rektor
08-734 26 46

KCNO (Vallentuna, Täby, Danderyd, Vaxholm, Åkersberga)
Lisbeth Andersson
Rektor
08 – 555 59 701

Norrtälje
Knut Nygaard
Rektor
knut.nygaard@norrtalje.se

Sundbyberg
Fredrik Ekdahl
Rektor
08 - 706 80 26
fredrik.ekdahl@sundbyberg.se

Värmdö
Lisa Roos
Rektor
lisa.roos@varmdo.se

Södertälje
Achilles French
Rektor
achilles.french@sodertalje.se

Salem
Marianne Hedmar
Rektor
mherg@salem.se

Botkyrka
Michaela Blume
Rektor
Michaela.Blume@botkyrka.se

Huddinge
Jonas Vig
Rektor
Jonas.Vig@huddinge.se

I skollagen framgår att huvudmannen ”ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information ska finnas om hur och på vilket sätt klagomål hanteras”.
4 kap. 8 § skollagen (2010:800)