Klagomålshantering

Har du klagomål? Vi lyssnar på dig!

Om någon av våra elever/studerande inte upplever sig nöjd och önskar framföra klagomål hänvisar vi först och främst till ansvarig pedagog/mentor, i andra hand till verksamhetsledare Lena Asplund
08-120 230 41 för Sollentuna, rektor Carina Frisk 08-120 472 60 för Liljeholmen eller utbildningsansvarig Carin Jogre 070-733 64 21 för Lund.

I de fall den studerande inte känner sig trygg i detta kan denne vända sig till Consensums VD Niklas Anderberg med sitt ärende. Alla medarbetare på skolan har ansvar för att omedelbart vidarebefordra mottagna klagomål till behörig person. Det finns också möjlighet att framföra synpunkter anonymt genom att lägga ett brev i vår brevlåda, öppnas endast av rektor som tittar i den varje måndag (gäller Sollentuna).

Vårt mål är att skapa en god dialog och tillsammans med dig hitta bra lösningar på situationen. Vi vill lyssna för att förstå och kunna förändra. Vi följer upp att du fortsättningsvis är nöjd med hur situationen löst sig.

Om ärendet handlar om kränkning eller särbehandling använder vi den handlingsplan som är framtagen i vår Likabehandlingsplan som finns under fliken viktiga dokument.

Dina synpunkter och klagomål dokumenteras och systematiseras för att sen ingå i ett mera övergripande förbättringsarbete. Det är med största respekt och hänsyn till personlig integritet som vi handlägger denna typ av ärenden.

Studerande inom ramen för Komvux kan om de inte tycker att situationen löser sig på ett tillfredsställande sätt också kontakta Rektor för vuxenutbildningen sin hemkommun.

Se kontaktuppgifter nedan till rektorerna:

Stockholms stad, John Envall, 08-508 355 45

Sollentuna, rektor Anita Simak 08-579 223 21

Upplands Väsby, rektor John Gustafsson 08-590 976 24

Järfälla, rektor Cecilia Dahlin 08-580 285 00

Solna, rektor Natalia Gura, 072-583 13 75

KCNO, Vallentuna, Täby, Danderyd, Vaxholm, rektor Lisbeth Andersson, 08–55 55 97 01

I skollagen framgår att huvudmannen ”ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information ska finnas om hur och på vilket sätt klagomål hanteras”.
4 kap. 8 § skollagen (2010:800)

Youtube

Så tycker våra elever

"Jag tycker att vi har den bästa skolan I hela Sverige. Lärarna är väldigt duktiga, de förklarar tills du förstår, vi får låna böcker och vi får frukost varje morgon med frukt. Jag är jättenöjd."
Isatou, Consensum VUX
"Jag har alltid drömt om att jobba på sjukhuset. Gissa om jag blev glad när jag blev erbjuden arbete där jag gjorde min praktik."
Camilla, Consensum VUX
"Jag trodde inte att jag skulle kunna studera efter alla dessa år, men det flexibla sätt som Consensum lägger upp studierna på passade mig perfekt. Plötsligt kändes det som att jag faktiskt kunde …"
Lisbeth, Consensum VUX
Företag & Kommuner

Uppdragsutbildning

Ge din personal utbildning! Vi utbildar din personal inom Vård och omsorg både inom den privata eller kommunala sektorn. Du bestämmer själv hur ni vill lägga upp utbildningen. Våra utbildningar vänder sig till personal som redan arbetar inom vård och omsorg men utan formell utbildning. Deltagarna får betyg inom ramen för Consensums betygsrätt.

Läs mer