Om oss

Om oss

För oss är det viktigt att du upplever studierna hanterbara, begripliga och framförallt meningsfulla. Detta är en förutsättning för att du ska se sammanhang och kunna samordna studierna med ditt liv. Vi finns vid din sida på olika sätt genom hela utbildningen.

Individuella studieplaner

Du och din lärare skapar tillsammans en individuell studieplan just för dig. Där framgår det vilka kurser samt vilken studieform och studietakt som du planerar. Här skriver ni också ner om du har några särskilda behov för att nå dina mål. Planen uppdateras och revideras i samband med by kurs och vid förändringar.

Inflytande

Det finns flera olika sätt som du kan påverka din utbildning men viktigast är din individuella studieplan. Här styr du studieform, studietakt och upplägg så att det fungerar just för dig. Du får möjlighet att regelbundet utvärdera din studietid. För oss är det viktigt att du är nöjd med din utbildning.

Detta får du som elev hos oss:

  • Kostnadsfri distansutbildning
  • Rätt till studiemedel
  • Låna all kurslitteratur i grundkurser
  • Engagerade lärare
  • Studieglädje
  • Diplom från Vård och omsorgscollege efter fullständig utbildning

Consensum är ett certifierat Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare. Syftet är att stärka kvalitet och attraktivitet för vårdyrket och på utbildningar som leder till arbete inom vård och omsorg. Nationella föreningen för Vård- och omsorgscollege är en samarbetsorganisation med Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal och vårdföretagen.

Consensum VUX är certifierade Vård- och omsorgscollege. Skolor och arbetsgivare som ingår i ett Vård- och omsorgscollege erbjuder dig en utbildning där både det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) och utbildningen i skolan håller en extra hög kvalitet. Att välja ett VO-college innebär ett garanterat arbete efter utbildningen. Efter fullständig utbildning enligt VO-college riktlinjer erhåller du ett Diplom som är en kvalitetsbevis på din utbildning. Läs mer

Vårdnätet Vux

Consensum VUX är medlemmar i Vårdnätet Vux, Stockholms Län.

Vårdnätet Vux är ett samarbete mellan skolor i Stockholm län med syfte att samverka, kvalitetssäkra och utveckla utbildningen för vuxna inom Vård och omsorg i Stockholms län. Mål är att säkerställa en hög kvalitet i Vård och omsorgsutbildning för vuxna. Läs mer

Vårdnätet Vux


Distansutbildning nära dig

Distansutbildning nära Dig

  • Kursstart och slutprov kan förläggs nära din hemort så du slipper resa.
  • Du får låna kurslitteratur under din utbildning
  • Vår lärplattform ”LäraNära” är lätt att använda.
  • Våra engagerade lärare finns där för dig när du behöver stöd och handledning.
Läs mer
Utbildningar för dig som vill jobba med människor

Utbildningar för dig som vill jobba med människor

Consensum vuxenutbildning i Stockholms län erbjuder spännande utbildningar för dig som vill arbeta med människor, inom yrken där det råder stor efterfrågan på personal.

Läs mer