Prövningar

Prövningar

Om du vill höja ditt kursbetyg eller tentera av en kurs på egen hand, kan du göra en så kallad prövning. Prövning innebär att du blir bedömd och får betyg på hela kursen på en gång.

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand. En prövning består av en skriftlig och i de flesta fall även muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du har kunskaper motsvarande kunskapskraven i den av Skolverkets fastställda kurs- och ämnesplanen. Det kan också förekomma andra moment i prövningen som exempelvis praktiska moment. Vad som gäller för aktuell kurs får du besked om efter att du fått tid för prövning.

Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner. Dessa hittar du på Skolverkets hemsida.

Du får inte göra en prövning på en kurs du redan är inskriven på. Du kan endast boka en kurs per prövningstillfälle.

Var sker prövningen?
Prövningen sker på Consensum vux i Sollentuna, Aniaraplatsen 2.

Vad kostar prövning?
Prövningen kostar 500 kr och anmälan är bindande. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället. Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs. Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN. För att få göra en prövning måste du ha fyllt 20 år eller avslutat en gymnasieutbildning.

Prövningsdatum 2021

25/3 – sista anmälningsdag 22/2, betalning senast 28/2
11/5 – sista anmälningsdag, 12/4, betalning senast 19/4
5/10 – sista anmälningsdag 7/9, betalning senast 14/9
4/11 – sista anmälningsdag 4/10,  betalning senast 11/10

OBS! Du kan enbart anmäla dig till prövning i en kurs per prövningstillfälle.

Du betalar först efter att du har fått en bekräftelse på att du fått plats.

Gör så här

 1. Läs igenom texten ovanför.
 2. Anmäl dig till prövning via formulär nedan. OBS! Du kan endast boka en kurs per prövningstillfälle.
 3. Efter anmälan får du information om betalning, till din angivna e-postadress.
 4. När vi ser att betalningen är mottagen får du kallelse till prövning, till din angivna e-postadress.
 5. Det går inte att anmäla sig efter att sista anmälningsdag passerat.


  Anmälan prövning

  Prövningstillfälle*

  Förnamn*

  Efternamn*

  Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX, ex. 851027-0584)*

  Adress*

  Postnummer*

  Stad*

  Telefon (vi kan nå dig på)*

  E-post (vi kan skicka kallelsen till)*

  Bekräfta e-post*

  Vilken kurs vill du göra prövning i?*

  Du kan bara anmäla dig till en kurs per prövningstillfälle.

  Jag har behov av extra stöd i form av:

  förlängd tid

  Fråga (om du har någon)