Studera på Consensum VUX

Studera på Consensum VUX

Att studera som vuxen är en spännande utmaning men ibland kan det vara svårt att få ihop studierna med livet. Därför erbjuder vi en studieform som ger dig möjlighet att studera på dina egna villkor när du har tid. Du får även låna kurslitteratur under din studietid när du läser våra utbildningspaket.

Välj studietakt

På Consensum kan du välja den studietakt som passar dina förutsättningar bäst. Vanligast är hel- eller halvfart, men om du inte är beroende av CSN kan du välja en helt egen studietakt. Detta planerar du tillsammans med din lärare när ni upprättar din individuella studieplan.

Distansutbildning

Utbildningarna på Consensum är upplagda som distansutbildningar, d v s du genomför dina studier via en lärplattform på webben med ledning av en lärare. Du har dagligen tillgång till Consensums engagerade lärare för handledning via nätet eller telefon. Om du behöver handledning i ett möte träffar de dig gärna.

I utbildningen ingår praktik – APL

I din utbildning ingår APL – arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att du genom praktiskt arbete på en arbetsplats uppnår en del av dina kursmål. Totalt omfattar en utbildning ca 12 veckor APL uppdelat i olika perioder.

APL ger dig en unik chans att uppleva ditt framtida jobb på nära håll och att skapa kontakter inför framtiden. Consensum erbjuder varje år en handledarutbildning till de personer som handleder dig som är studerande.

Validering

Om du har tidigare erfarenhet och kunskap, men inga betyg, har du möjlighet att validera och pröva dina kunskaper och få betyg på dessa. Detta gör det möjligt att påverka utbildningstakten och eventuellt korta ner din studietid.

Du går först igenom en kartläggande intervju där vi tillsammans tar reda på vilka möjligheter du har att validera och pröva. Utifrån kartläggningen planeras vilka kursmål som du kan validera teoretiskt och/eller praktiskt samt om du därefter vill gå vidare med en prövning.

Har du intyg eller andra handlingar som styrker din erfarenhet inom vård och omsorg lämnar du in dessa. Intervjun kan även kompletteras med en skriftlig självskattning

 

 


Distansutbildning nära dig

Distansutbildning nära Dig

  • Kursstart och slutprov kan förläggs nära din hemort så du slipper resa.
  • Du får låna kurslitteratur under din utbildning
  • Vår lärplattform ”LäraNära” är lätt att använda.
  • Våra engagerade lärare finns där för dig när du behöver stöd och handledning.
Läs mer
Utbildningar för dig som vill jobba med människor

Utbildningar för dig som vill jobba med människor

Consensum vuxenutbildning i Stockholms län erbjuder spännande utbildningar för dig som vill arbeta med människor, inom yrken där det råder stor efterfrågan på personal.

Läs mer