Uppdragsutbildningar

Vår uppdragsutbildning vänder sig till personal som redan nu arbetar inom vård och omsorg, men utan formell utbildning. Deltagarna får betyg inom ramen för Consensums betygsrätt.

Före studierna

Elevernas förkunskaper och svenskkunskaper kartläggs så att undervisningen kan anpassas efter elevernas behov.

Upplägg

Vi erbjuder två möjliga upplägg. Det ena går ut på att eleverna har undervisning en gång i veckan i Consensums lokaler eller i lokaler på arbetsplatsen. Undervisningen sker av utbildad vårdlärare, och olika arbetssätt används under lektionerna.

Det andra upplägget går ut på att eleverna vid ett tillfälle validerar sin kurs genom prövning. Sluteximination för båda uppläggen sker genom ett skriftligt prov. Studietakten är 100 p på 4-5 veckor.

Vi är alltid lyhörda för uppdragsgivarens önskemål och behov samt flexibla vad gäller val av kurser från vård- och omsorgsprogrammet, utbildningsplats och tidpunkt.

Kurslitteratur

Kurslitteratur rekommenderas av Consensum.

Antal deltagare

Bestäms utifrån företagets behov.

Betyg efter varje kurs

Efter varje avslutad kurs sätts betyg, och deltagare samt företag meddelas.

Kvalitetsutbildning

Vår erfarenhet och höga kompetens inom området Vård och omsorg borgar för en mycket hög utbildningskvalitet. Ett viktigt mål för oss är att skapa genomtänkta pedagogiska upplägg som skapar goda processer i din verksamhet.

Efter avslutad utbildning

Eleven erhåller alltid ett diplom som visar fullföljda kurser inom vård- och omsorgsutbildningen. Elever som läser totalt 1350p hos Consensum får dessutom en brosch. Efter avslutad utbildning skickas utdrag ur betygskatalogen till varje elevs hemkommun.

Paket/kurser

Baspaket 950 poäng

 • VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p
 • MEDMED01 Medicin 1, 150 p
 • PSKPSY01 Psykologi 1, 50 p
 • MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor, 100 p
 • HALHAL0 Hälsopedagogik, 100 p
 • VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p
 • SPCSPE01 Specialpedagogik 1, 100 p
 • PSYPSY01 Psykiatri 1, 100 p

Fördjupningspaket 400 poäng/paket

 • Funktionshinder
 • Förebyggande hälsovård
 • Hälso- och sjukvård
 • Psykiatri
 • Äldreomsorg

Har du frågor kring våra utbildningar är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

Lena Asplund
Rektor
lena.asplund@consensum.se

Erna Celik
Ansvarig för uppdragsutbildningar
erna.celik@consensum.se

Consensum AB
Aniaraplatsen 2
191 47 Sollentuna