Uppdragsutbildningar på gymnasial nivå

 Exempel på utbildningar som Consensum kan erbjuda är;

 • Arbetsplatsintegrerad vuxenutbildning (API) (se längre ner)
  – inom Vård- och omsorg
  – inom Barn – och fritid
 • HLR- utbildning
 • Salutogent förhållningssätt
 • Palliativ vård
 • Dokumentationsteknik
 • Kvalitetsledning

Arbetsplatsintegrerad vuxenutbildning (API)

Detta är en utbildningsform för personal som redan jobbar inom skola, hälso-och sjukvård samt omsorg men inte har formell kompetens. En stor del av utbildningen bedrivs på distans samtidigt som undervisning, validering och examination utförs på arbetsplatsen av en lärare från Consensum.

Målgrupp: Anställda med erfarenhet, men utan formell kompetens inom yrken där det råder stor efterfrågan på personal. Vi erbjuder utbildning på områdena Vård & Omsorg som Barn & Fritid

Utbildningslängd: Beroende på studietakt och antal poäng i utbildningen varierar utbildningstiden. Exempel; 65-100 veckor, motsvarar gymnasiekurser med 1350-1500poäng. Läs vidare för vilka kurser som kan vara aktuella under Yrkespaket (se längre ner). Efter genomgången utbildning erhåller deltagaren gymnasiebetyg inom ramen för Consensums betygsrätt.

Exempel på upplägg: Undervisning, individuell handledning och validering samt examination genomförs på arbetsplatsen av en yrkeslärare från Consensum. Egna studier bedrivs parallellt på en lärplattform, detta skapar maximal flexibilitet i studierna och möjlighet för regelbunden kommunikation med läraren.

Handledare: Deltagaren får en handledare på sin arbetsplats som medverkar vid validering och ger stöd. Consensum kan erbjuda handledarutbildning.

Validering/prövning och individuell studieplan: Initialt genomförs en kartläggning av deltagarens tidigare kunskaper. Dokumentation i form av befintliga betyg och intyg samlas in. En individuell studieplan upprättas tillsammans med läraren. Validering/prövning sker sedan genom kunskapsprov och examination av praktiska moment på arbetsplatsen.

Språkmodul: Yrkessvenska/språkundervisning kan läggas till som särskild insats för språksvaga deltagare, vilket kan vara en förutsättning för att tillägna sig vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå. Initialt i utbildningen kartläggs och testas alla deltagare och insatserna planeras sedan utifrån resultatet.

Yrkespaket: Innehållet i utbildningarna utgår från Skolverkets rekommendationer för nationella Yrkespaket. Yrkespaketen är framtagna av Skolverket i samarbete med branschkunniga och ska matcha de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa.

Ladda ner broschyr

Kurser Barn- och fritidsutbildning

Baspaket 900 poäng

 • Hälsopedagogik, 100p
 • Människors miljöer, 100p
 • Lärande och utveckling, 100p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100p
 • Pedagogisk ledarskap, 100p
 • Kommunikation, 100p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100p

Påbyggnadspaket 400 poäng

 • Barns lärande och växande, 100p
 • Skapande verksamhet, 100p
 • Pedagogiskt arbete, 100p

Kurser Vård & Omsorgsutbildning

Nationellt yrkespaket för undersköterska, 1500 poäng

Undersköterska Inriktning Psykiatri

 • Hälsopedagogik, 100p
 • Medicin 1, 100p
 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Vård och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård och omsorgsarbete 2, 150p
 • Svenska som andra språk 1 eller Svenska 1, 100p
 • Samhällskunskap 1a1, 50p
 • Psykiatri 2, 200p
 • Samhällsbaserad psykiatri, 100p
 • Vård och omsorg specialisering, 100p

Undersköterska Inriktning Hälso- och sjukvård

 • Hälsopedagogik, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
 • Svenska som andra språk 1 eller Svenska 1, 100p
 • Samhällskunskap 1a1, 50p
 • Akutsjukvård, 200p
 • Medicin 2, 100p
 • Vård och omsorg specialisering, 100p

Undersköterska Inriktning Äldreomsorg

 • Hälsopedagogik, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
 • Svenska som andra språk 1 eller Svenska 1, 100p
 • Samhällskunskap 1a1, 50p
 • Äldres hälsa och livskvalitet, 200p
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p
 • Vård och omsorg specialisering, 100p

Undersköterska Inriktning Funktionshinderområde

 • Hälsopedagogi, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
 • Svenska som andra språk 1 eller Svenska 1, 100p
 • Samhällskunskap 1a1, 50p
 • Vårdpedagogik och handledning, 100p
 • Socialpedagogik, 100p
 • Specialpedagogik 2, 100p
 • Vård och omsorg specialisering, 100p

 

Röster från chefer vid tidigare uppdragsutbildningar!

”Bra att utbilda på arbetsplatsen och kunna lyfta kunskaperna som redan finns.”

”Effektivt då vi kan nå fler personer samtidigt. Samarbetet med lärarna för att kunna integrera arbetssätt i undervisningen har varit bra.”

”Alla är engagerade i sina studier och uppskattar lektionerna och lärarna mycket.”

”Att utbildningen är via Lära Nära vilket innebär att eleverna blir mer datorvana och kan studera på distans, att handledningen sker på arbetsplatsen. Att ni har lyckats få så bra och pedagogiska lärare som är mycket uppskattade av alla.”

 

Har du frågor kring våra utbildningar är du välkommen att skriva till oss.

Kristina Löhr Johannesson

Rektor och Affärsområdeschef
kristina.johannesson@consensum.se

Consensum AB
Aniaraplatsen 2
191 47 Sollentuna