Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning

Consensum VUX Vård- och omsorgsutbildning är en kvalificerad vuxenutbildning som motsvarar gymnasieskolans program. Utbildningen har ett upplägg för att passa både dig som redan har en viss kompetens och dig som aldrig jobbat inom vård och omsorg.

Vilka jobb kan jag söka?

Consensum VUX Vård- och omsorgsutbildning är ett framtidsyrke som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Efter slutförd utbildning kan du till exempel arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård eller inom omsorgen som stödassistent eller personlig assistent.

Utbildningens omfattning

Det nationella yrkespaketet för undersköterska består av sammanhållna kurspaket där du utifrån ditt intresse väljer inriktning.

Valbara inriktningar är:
• Undersköterska inriktning Psykiatri
• Undersköterska inriktning Hälso- och sjukvård
• Undersköterska inriktning Äldreomsorg
• Undersköterska inriktning Funktionshinderområde

Hela yrkespaketet omfattar 1 500p.

De gemensamma kurserna, oavsett vald inriktning, är på 1 100p inklusive svenska och samhällskunskap. Önskar du inte läsa svenska och samhällskunskap tas de bort från din studieplan i samband med utbildningsstart. Efter de gemensamma kurserna läser du kurserna inom din valda inriktning som omfattar 400p.

I utbildningen ingår praktik – APL

I din utbildning ingår APL – arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att du genom praktiskt arbete på en arbetsplats uppnår en del av dina kursmål. Totalt omfattar en utbildning ca 12 veckor APL uppdelat i olika perioder. Läs mer

Studieform och studietakt

Du läser på distans och kan välja att studera på heltid eller deltid. Studier på heltid motsvarar 20–25 poäng per vecka, 20 veckors studier motsvarar alltså ca 400–450 poäng. Om du har tidigare betyg eller erfarenhet så kan du validera dina kunskaper och få studietiden nerkortad.

Kostnader och studiemedel

Samtliga Consensum VUX Vård- och omsorgsutbildningar är kostnadsfria. Du får låna kurslitteratur när du läser våra utbildningspaket. Utbildningen är studiemedelsberättigad.
Läs mer om hur du söker studiemedel här.

Nationellt yrkespaket undersköterska 1500p

 

Undersköterska Inriktning Psykiatri

 • Hälsopedagogik, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
 • Svenska som andra språk 1 eller Svenska 1, 100p
 • Samhällskunskap 1a1, 50p
 • Psykiatri 2, 200p
 • Samhällsbaserad psykiatri, 100p
 • Vård och omsorg specialisering, 100p

Undersköterska inriktning Hälso- och sjukvård

 • Hälsopedagogik, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
 • Svenska som andra språk 1 eller Svenska 1, 100p
 • Samhällskunskap 1a1, 50p
 • Akutsjukvård, 200p
 • Medicin 2, 100p
 • Vård och omsorg specialisering, 100p

Undersköterska inriktning Äldreomsorg

 • Hälsopedagogik, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
 • Svenska som andra språk 1 eller Svenska 1, 100p
 • Samhällskunskap 1a1, 50p
 • Äldres hälsa och livskvalitet, 200p
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p
 • Vård och omsorg specialisering, 100p

Undersköterska inriktning Funktionshinderområde

 • Hälsopedagogik, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
 • Svenska som andra språk 1 eller Svenska 1, 100p
 • Samhällskunskap 1a1, 50p
 • Vårdpedagogik och handledning, 100p
 • Socialpedagogik, 100p
 • Specialpedagogik 2, 100p
 • Vård och omsorg specialisering, 100p

Har du frågor?

Kontakta oss här!


Våra utbildningar

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen på Consensum VUX ger dig en inspirerande studietid och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Efter utbildningen kan Du till exempel arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård, inom omsorgen, som stödassistent eller personlig assistent.

Läs mer
Barn- och Fritidsutbildning

Barn- och Fritidsutbildning

Barn- och fritidsutbildningen på Consensum VUX förbereder dig för ett spännande arbete som exempelvis elevassistent, barnskötare eller personlig assistent. Det råder stor efterfrågan på välutbildad personal inom barn- och fritidsyrken, därför har du goda möjligheter till ett bra jobb.

Läs mer
Enstaka kurser

Enstaka kurser

För dig som redan har en utbildning inom vård och omsorg eller barn och fritid finns det många möjligheter till vidareutbildning hos oss. Våra Enstaka kurser ökar din kompetens inom de områden du väljer och du blir ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Fråga oss gärna om du är osäker på vad du ska välja.

Läs mer
Distansutbildning nära dig

Distansutbildning nära Dig

 • Kursstart och slutprov kan förläggs nära din hemort så du slipper resa.
 • Du får låna kurslitteratur under din utbildning
 • Vår lärplattform ”LäraNära” är lätt att använda.
 • Våra engagerade lärare finns där för dig när du behöver stöd och handledning.
Läs mer
Skräddarsydda uppdragsutbildningar

Skräddarsydda uppdragsutbildningar

Ge din personal utbildning! Vi utbildar din personal inom Vård och omsorg både inom den privata eller kommunala sektorn. Du bestämmer själv hur ni vill lägga upp utbildningen. Våra utbildningar vänder sig till personal som redan arbetar inom vård och omsorg men utan formell utbildning. Deltagarna får betyg inom ramen för Consensums betygsrätt.

Läs mer