Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning

Consensum VUX Vård- och omsorgsutbildning är en kvalificerad vuxenutbildning som motsvarar gymnasieskolans program. Utbildningen har ett upplägg för att passa både dig som redan har en viss kompetens och dig som aldrig jobbat inom vård och omsorg.

Vilka jobb kan jag söka?

Consensum VUX Vård- och omsorgsutbildning gör dig attraktiv på en marknad då det är ett framtidsyrke. Efter slutförd utbildning kan du till exempel arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård eller inom omsorgen som stödassistent eller personlig assistent.

Utbildningens omfattning

De gemensamma kurserna i det grundläggande kurspaketet är på 950-1100 poäng inklusive svenska och samhällskunskap. Önskar du inte läsa svenska och samhällskunskap tas de bort från din studieplan i samband med utbildningsstart. Efter det grundläggande kurspaketet läser du ett fördjupningspaket om 400p, där du kan lägga till Gymnasiearbete 100p. Du kan välja mellan flera olika fördjupningspaket med specialisering mot de vanligaste yrkesinriktningarna inom vård och omsorg.

Fördjupningspaket:

 • Äldreomsorg
 • Hälso-och sjukvård
 • Psykiatri
 • Förebyggande hälsovård
 • Funktionshinderomsorg/Stödassistent

I utbildningen ingår praktik – APL

I din utbildning ingår APL – arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att du genom praktiskt arbete på en arbetsplats uppnår en del av dina kursmål. Under grundutbildningen omfattar din APL cirka 8 veckor och när du läser ditt fördjupningspaket är det cirka 4 veckor.  Läs mer

Studieform och studietakt

Du läser på distans och kan välja att studera på heltid eller deltid. Studier på heltid motsvarar 20–25 poäng per vecka, 20 veckors studier motsvarar alltså ca 400–450 poäng. Om du har tidigare betyg eller erfarenhet så kan du validera dina kunskaper och få studietiden nerkortad.

Kostnader och studiemedel

Samtliga Consensum VUX Vård- och omsorgsutbildningar är kostnadsfria. Du får låna kurslitteratur för grundpaketet. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer om hur du söker studiemedel här.

Grundläggande kurspaket

Vård och omsorgsutbildning, grundpaket, 950p

 • Vård och omsorgsarbete 1 200p
 • Etik och människans livsvillkor 100p
 • Psykiatri 100p
 • Hälsopedagogik 100p
 • Psykologi 1 50p
 • Specialpedagogik 1 100p
 • Vård och omsorgsarbete 2 150p
 • Medicin 1 150p

Fördjupningspaket

Undersköterska, Hälso- och sjukvård 400p

 • Akutsjukvård 200p
 • Hemsjukvård 100p
 • Medicin 2 100p

Skötare, Psykiatri 400p

 • Psykiatri 2 200p
 • Socialpedagogik 100p
 • Samhällsbaserad psykiatri 100p

Stödassistent, Funktionsnedsättning 400p

 • Specialpedagogik 2 100p
 • Socialpedagogik 100p
 • Vårdpedagogik och handledning 100p
 • Människans säkerhet 100p

Undersköterska, Förebyggande hälsovård 400p

 • Friskvård och hälsa 100p
 • Komplementärmedicin 100p
 • Vårdpedagogik och handledning 100p
 • Mental träning 100p

Undersköterska, Äldreomsorg 400p

 • Äldres hälsa och livskvalitet 200p
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom 100p
 • Hemsjukvård 100p

Har du frågor?

Kontakta oss här!


Våra utbildningar

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen på Consensum VUX ger dig en inspirerande studietid och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Efter utbildningen kan Du till exempel arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård, inom omsorgen, som stödassistent eller personlig assistent.

Läs mer
Barn- och Fritidsutbildning

Barn- och Fritidsutbildning

Barn- och fritidsutbildningen på Consensum VUX förbereder dig för ett spännande arbete som exempelvis elevassistent, barnskötare eller personlig assistent. Det råder stor efterfrågan på välutbildad personal inom barn- och fritidsyrken, därför har du goda möjligheter till ett bra jobb.

Läs mer
Vårdbiträde

Vårdbiträde

Utbildningen vänder sig till dig som är nyanländ och önskar en utbildning som ger jobb! Du får samtidigt utveckla dina kunskaper i det svenska språket.

Läs mer
Enstaka kurser

Enstaka kurser

För dig som redan har en utbildning inom vård och omsorg eller barn och fritid finns det många möjligheter till vidareutbildning hos oss. Våra Enstaka kurser ökar din kompetens inom de områden du väljer och du blir ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Fråga oss gärna om du är osäker på vad du ska välja.

Läs mer
Distansutbildning nära dig

Distansutbildning nära Dig

 • Kursstart och slutprov kan förläggs nära din hemort så du slipper resa.
 • Du får låna kurslitteratur under din utbildning
 • Vår lärplattform ”LäraNära” är lätt att använda.
 • Våra engagerade lärare finns där för dig när du behöver stöd och handledning.
Läs mer
Skräddarsydda uppdragsutbildningar

Skräddarsydda uppdragsutbildningar

Ge din personal utbildning! Vi utbildar din personal inom Vård och omsorg både inom den privata eller kommunala sektorn. Du bestämmer själv hur ni vill lägga upp utbildningen. Våra utbildningar vänder sig till personal som redan arbetar inom vård och omsorg men utan formell utbildning. Deltagarna får betyg inom ramen för Consensums betygsrätt.

Läs mer